Bruk krisen til å øke konkurransekraften – bli med på kurs!

Publisert 15. april 2020

Fo°tprint lanserer kurs for bedriftsintern opplæring i Klimaplanlegging for økt konkurransekraft. Kursene er tilpasset myndighetenes koronatiltak for kompetanseheving – BiO-midler.

Myndighetene har bevilget 250 millioner kroner til støtte til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring (BiO) i bedrifter som rammes av koronakrisen. Midlene kan brukes til øke bedriftenes kompetanse på hvordan de kan bruke klimaregnskap som styringsverktøy.

De som lykkes med å bruke klimaregnskapet som styringsverktøy vil både redusere sin risiko og gjøre sine produkter og tjenester mer attraktive, sier Fo°tprint-rådgiver Rune Sjøhelle

Kurset er web-basert og består av fire moduler med en kombinasjon av web-undervisning, diskusjon og oppgaveløsning. Les mer om kurset her.

Kurset kan kvalifisere for støtte gjennom myndighetens krisepakke til bedriftsintern opplæring. Det er fylkeskommunene som administrerer søknadsprosessene. Vi har laget en side som guider deg til rett søknadssted her.

© Footprint Consulting AS | 914 915 716 MVA