Beate Nossum

Hjelp, vi flyr!

Flyskammen siger innover oss som varmebølgen i Trøndelag. Men det hjelper ikke at verken Adressa-kommentator Harry Tiller eller vi andre skammer oss når vi flyr flyr. Les Beate Nossums Adresseavisen-innlegg.

Ungdommens råskap

Skolestreiken er starten på et generasjonsopprør mot «business as usual». Les Beate Nossums VG-innlegg.

© Footprint Consulting AS | 914 915 716 MVA