Arendalsuka inntar Oslo

Publisert 7. august 2020

Det blir stille i Pollen i Arendal neste uke, men det betyr ikke at de viktige debattene og engasjementet fra Arendalsuka uteblir. Mandag morgen åpner Grønn digital Arendalsuke i det nye Klimahuset i Oslo.

Tjue topptunge arrangementer som alle på ulike måter handler om grønn omstilling og fremtidens samfunns- og næringsliv blir arrangert i det splitter nye Klimahuset ved Naturhistorisk museum på Tøyen i Oslo. Offisiell åpning av Grønn digital Arendalsuke skjer med blant andre Oslo-ordfører Marianne Borgen. 

Pollen til neste år

– Jeg her glad for at debatt og samtaler inspirert av Arendalsuka fortsetter selv om årets uke måtte avlyses. I de siste årene har vi hatt stadig flere debatter om klima og grønn omstilling i Arendal. Derfor er det spesielt hyggelig at ildsjeler i Oslo har tatt initiativ til et grønt digitalt arrangement som kan følges over hele landet. Her i Arendal er vi godt i gang med å planlegge for 2021 og vi lover å ønske velkommen til en uke tilpasset de rammene smittesituasjonen tillater, sier ordfører i Arendal og styreleder i Arendalsuka Robert Cornels Nordli.

Det er UN Global Compact og Fo°tprint som står som felles arrangør sammen med Klimahuset ved Naturhistorisk museum. 

– Hit kommer tre statsråder, NHO-sjefen, byrådslederen i Oslo, stortingsrepresentanter og toppledere fra noen av de største virksomhetene i Norge for å diskutere sentrale problemstillinger knyttet til fremtidens samfunns- og næringsliv. Og så gleder vi oss ekstra til ungdomspartilederdebatten på tirsdag, sier Kim Gabrielli, direktør for UN Global Compact Norge.

– Klimadebatten har naturlig nok havnet i skyggen av korona-pandemien det siste halve året. Men saken og engasjementet er like stort, ikke minst hos næringslivet. Nå er det viktigere enn noen gang å bidra til at omstillingen skyter fart, sier Beate Nossum, leder i Fo°tprint, som har arrangert en rekke ulike klimadebatter i Arendal de siste årene.

Torkjell Leira arrangementsansvarlig for Klimahuset, Beate Nossum leder i Fo°tprint og Kim Gabrielli direktør for UN Global Compact Norge ønsker velkommen til Grønn digital Arendalsuke

Klimasakens nye storstue

Klimahuset ble offisielt åpnet av Kronprins Haakon tidligere i sommer. 

– Vi ønsker at det nye Klimahuset skal bli den nye storstua for den brede klimadebatten i Norge. Vi kan ikke tenke oss en bedre start enn å få være vertskap for Grønn digital Arendalsuke, sier Tone Lindheim, direktør ved Naturhistorisk museum.

Av smittevernhensyn er det begrenset mulighet for fysisk oppmøte i Klimahuset under debattene. Fysisk deltakelse krever av smittevernshensyn påmelding. Ellers kan alle arrangementene følges på Grønn digital Arendalsuke sitt Facebook-arrangement eller på Vimeo.

PROGRAM:

Følg arrangement-lenkene under for påmelding og mer informasjon:

Mandag 10. august

08:00 – 08:15 Offisiell åpning av Grønn digital Arendalsuke
Arrangør: Klimahuset, UN Global Compact og Fo°tprint

08:30 – 09:30 Grønn omstilling – hvilken rolle spiller skolene?
Arrangør: Klimahuset og Utdanningsforbundet

10:00 – 11:00 Bygg og eiendom – den glemte klimakjempen
Arrangør: Grønn byggallianse og Bygg Arena Arendal

11:30 – 12:30 Tidenes klimafangst! CCS som verktøy for omstilling

Arrangør: Fortum Oslo Varme

13:00 – 14:00 Urban energi – In my backyard
Arrangør: Norsk Fjernvarme og Energi Norge

15:00 – 16:00 Rapportlansering: Cleanup Generation
Arrangør: YSI og KMD

16:30 – 17:15 Norsk klimapolitikk: Brudd på barns rettigheter?
Arrangør: Unicef
Samtale mellom Sveinung Rotevatn og Unicef-ambassadør Penelope Lea

Tirsdag 11. august

08:30 – 09:30 Topplederdebatten 2020: Har styreledere og selskaper det som trengs for å nå bærekraftsmålene?
Arrangør: UN Global Compact, Aftenposten og Futureboards

10:00 – 11:00 Store klimaskift i handlingens tiår
Arrangør: Skift

11:30 – 12:30 Folk og klima – et dypdykk i nordmenns holdninger og handlinger
Arrangør: Cicero

13:00 – 14:00 Naturrisiko som finansiell risiko
Arrangør: WWF, Sparebank 1 og UN Global Compact Norge

15:00 – 16:00 Hvordan finansierer vi elektrifiseringen?
Arrangør: Statnett og Finans Norge

16:30 – 17:15 Det bedrifter bør tenke på når dere tenker på klimarisiko
Arrangør: Fo°tprint

18:30 – 19:30 Ungdomspartilederdebatt om fremtidens næringsliv
Arrangør: UN Global Compact Norge

19:45 – 20:00 Nysirkusforestilling
Arrangør: GNIST, Klimahuset

Onsdag 12. august

08:30 – 09:30 Regnskogen brenner. Brenner norske politikere fortsatt for regnskogen?
Arrangør: Regnskogfondet

10:00 – 11:00 Politisk cocktailparty: Hvis målet er en hel-sirkulær økonomi, hva gjør vi med giftslantene vi ikke ønsker i ringdansen?
Arrangør: NOAH

11:30 – 12:30 Klima, ressurstilgang og innvirkning på norske interesser
Arrangør: Forskningsrådet 

13:00 – 14:00 Solenergi som koronatiltak
Arrangør: Solenergiklyngen, Asplan Viak, Klimapartner og UN Global Compact Norge

15:00 – 16:00 Money Talks – Kan norsk næringsliv stanse avskoging i Brasil?
Arrangør: Regnskogfondet

© Footprint Consulting AS | 914 915 716 MVA