Slik skaper Orkla grønn konkurransekraft

Orkla Foods Norge har i flere år satset på grønn konkurransekraft, ved å gjøre ansatte, produkter og leverandører klare for det grønne skiftet. – Orkla Foods Norge har gjort veldig mye riktig. Dermed er de også godt skodd for de enorme endringene som ligger foran oss, sier administrerende direktør i klimabyrået Footprint, Øyvind Vederhus.

Publisert: 1 november 2021

Kaja Møller-Hansen

Foto av bærekraftsjef Johanne Kjuus i Orkla. Sammen med Footprint skaper Orkla grønn konkurransekraft.
Johanne Kjuus, Bærekraftsjef i Orkla, og byråleder i Footprint, Øyvind Vederhus.

– Vi gjør rett og slett alt vi driver med litt grønnere i alle ledd, forteller bærekraftsjef Johanne Kjuus i Orkla Foods Norge. – I denne prosessen er det helt nødvendig å prioritere riktig og investere i løsninger som ikke nødvendigvis gir avkastning i dag, men som gjør at vi er i front som bærekraftig selskap i mange år fremover.

– Vi gjør rett og slett alt vi driver med litt grønnere i alle ledd, forteller bærekraftsjef Johanne Kjuus.

Både hun og selskapet er klare på at det grønne skiftet skjer akkurat nå, og at forberedelsene deres vil lønne seg. Samarbeidspartneren Footprint, Norges eneste klimabyrå siden 2016, er også klar på at det er de selskapene som ligger i forkant av nye lover og reguleringer, som vil bli vinnerne fram mot 2030. 

– De som ikke greier å tilpasse seg, går utvilsomt svært vanskelige tider i møte, sier Vederhus. – Orkla er på sin side et ledende eksempel på hvordan et stort og sammensatt norsk selskap kan jobbe for å sikre sin egen grønne konkurransekraft. De har jobbet systematisk og engasjert med å få oversikt over egen klima- og miljøbelastning og utvikle en konkret handlingsplan for å redusere bedriftens klimarisiko.

Den grønne startstreken

Som stort matselskap ble det for eksempel tidlig viktig for Orkla å være i front for å skape flere grønne måltider. 

– Det handler om å utvikle alt fra de beste plantebaserte produktene til produkter med lavt klimaavtrykk, som inneholder råvarer som kan dyrkes og høstes på en bærekraftig måte, sier Kjuus.

– Vi vet at bærekraftarbeidet er en sentral del av vår evne til å skape vekst, tillit og konkurransedyktig drift, men for å komme dit har vi brukt mye tid på å diskutere hvorfor bærekraft er viktig. Det handler om erkjennelsen av at vi har et samfunnsansvar, men også at det er viktig for å lykkes kommersielt fremover. Vi må kunne tilby produkter og merkevarer som blir foretrukket av forbruker, sier Kjuus.

Etter hva Footprint erfarer står det ikke på engasjement eller vilje hos norske selskaper til å tilpasse seg utviklingen.

– De aller fleste ser at de er nødt til å gå foran i det grønne skiftet for å holde seg lønnsomme og i front i markedet. Men mange mangler kompetanse på klimafeltet og synes det er svært krevende å vite hva de bør foreta seg til hvilken tid og samtidig holde på lønnsomheten. Det er her vi i Footprint forsøker å tre støttende til, sier Vederhus.

Bevegelse for bærekraftig livsstil

Så hva skal til for og lykkes med bærekraftarbeidet? Ifølge Kjuus må bærekraft være en fullt ut integrert del av selskapets forretningsplaner og beslutningsprosesser.

– Det handler om å skape engasjement. Å få med alle i bedriften på en felles reise mot å bli et mer bærekraftig selskap. Derfor heter det i vår bærekraftstrategi at vi skal skape en «bevegelse for en bærekraftig livsstil» – for det er det som må til for at vi skal lykkes, sier Kjuus.

– Det vil utvilsomt være lønnsomt å vite klima-avtrykket sitt og legge en plan for hvordan det skal reduseres før bedriften blir tvunget til det. Taksonomien alene vil for eksempel kreve at norske selskaper rapporterer bærekraft og klimarisiko for å være interessante for de viktigste investorene om kort tid, sier Vederhus.

– Jeg pleier å si at strategi bare er ord til det følges opp. For å lykkes med bærekraftig utvikling må man ha tydelige KPI-er som måler utviklingen. Eierskapet til KPI-ene må ligge i ledergruppen, overordnet hos CEO, men også hos lederne i de ulike avdelingene, forteller Kjuus.

Troverdig bærekraft & grønn konkurransekraft

For å ta nye grønne posisjoner er Kjuus klar på hva som kreves: gode lønnsomhetsanalyser, markedsforståelse, fagkunnskap – og ikke minst en stor dose mot.

– Vi liker å tro at vi er det merkevareselskapet innen mat som kjenner forbruker best, men for å finne de beste grønne posisjonene ber vi også om hjelp. Fra Footprint for eksempel. TORO hadde nok aldri lansert Norges første klimamerke og NATURLI’ hadde nok aldri tatt så tydelig posisjon innen det plantebaserte uten god veiledning og dytt i riktig retning, sier Kjuus.

– Troverdig bærekraft innebærer at hele bedriften endrer seg og til det trengs hjelp fra dem som har den rette kompetansen. I tillegg til å være en garantist mot grønnvasking, løser vi også kommunikasjonsjobben for mange av våre kunder, enten det er mot investorer, kunder, offentlige myndigheter eller forbrukere. Per i dag er det ingen andre byråer i Norge som beveger seg i hele denne verdikjeden, og det er også derfor vi er de eneste som våger å kalle oss klimabyrå, avslutter Vederhus.

Les også: Jakter på de grønne hodene

Ta kontakt

Øyvind Vederhus

Byråleder. Rådgiver kommunikasjon, merkevare og organisasjonsutvikling

oyvind.vederhus@soprasteria.com