Jakter på de grønne hodene

Footprint lanserer Norges første grønne rekrutteringsselskap, Footprint People.

Publisert: 17 mars 2022

Foto av Fredrik Torp i Footprint People, sammen med Beate Nossum og Øyvind Vederhus.
Daglig leder i Footprint People Fredrik Torp, Footprint-gründer Beate Nossum og byråleder i Footprint Øyvind Vederhus.

– Vi opplever en eksplosiv etterspørsel etter folk og ledere med bærekraftkompetanse. Derfor var veien fra klimarådgiving til rekruttering kort, sier Footprint-gründer Beate Nossum.

De fleste organisasjoner av en viss størrelse har i dag vedtatt bærekraftstrategier og er i gang med implementering. I følge PwCs kompetanserapport fra 2022 har over 70% av norske virksomheter grønn kompetanseutvikling høyt på agendaen. Samtidig er kapasitet og kompetanse innen bærekraft mangelvare på tvers av sektorer. 

– Med Footprint People kan vi tilby nok et verktøy i arbeidet med raskere grønn omstilling: vi skal finne de rette folkene til de viktigste bærekraftstillingene, sier byråleder i Footprint, Øyvind Vederhus som går inn som styreleder i Footprint People.

Spennende bransje-hybrid

Footprint People skal ledes av en rekrutteringsbransjens nestorer, Fredrik Torp. Han har mer enn 15 års erfaring med lederrekruttering og organisering av virksomheter i omstilling. Det siste året har etterspørselen etter bærekraftkompetanse vært raskt voksende, og Torp så hvilke muligheter som lå i å skape en bransjehybdrid sammen med Footprint.

– De fleste store virksomhetene har satt seg ambisiøse omstillingsmål, men mangler rett og slett nøkkelpersoner til å sikre tilstrekkelig tempo og gjennomføring. I tillegg til den etablerte metodikken for søk og rekruttering, må man forstå driverne i det grønne skiftet for å finne de riktige menneskene. Akkurat nå er dette utfordringer mange ledergrupper sitter med. For å vite hva slags bærekraftkompetanse selskapene trenger, må man skjønne hvor langt selskapene i realiteten har kommet i omstillingen og hvilke forventninger som møter dem, sier Fredrik Torp. 

Selskapet har allerede gjort sin første ansettelse, med Amalie Worm Andersen som senior associate. 

Vil tette det grønne kompetansegapet med Footprint People

Footprint-gründer Beate Nossum mener det nye tilskuddet til familien er en naturlig og viktig utvikling av selskapet hun startet i kjølvannet fra klimatoppmøtet i Paris i 2016. 

– Jeg har ikke tall på hvor mange spørsmål vi har fått fra desperate ledere på jakt etter dyktige folk med bærekraftkompetanse. Samtidig ser vi at de tradisjonelle rekrutteringsmiljøene mangler klimakompetansen til å forstå hva virksomhetene trenger, sier hun.

Footprint har som mål å øke tempoet i den grønne omstillingen. Å starte et grønt rekrutteringsselskap var derfor naturlig. 

– Skal vi lykkes med å nå målene i Parisavtalen må vi tette kompetansegapet og finne de riktige folkene til de viktigste bærekraftstillingene, sier Nossum.

Les mer om Footprint People her.

Ta kontakt