Åpenhetsloven – vi hjelper deg med å svare ut kravene

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Det innebærer at omtrent 9000 selskaper må gjennomføre og redegjøre for aktsomhetsvurderinger knyttet til menneskerettigheter. Samtidig må bedrifter forberede seg på å besvare informasjonskrav fra forbrukere, journalister og andre interessenter.

Publisert: 30 september 2021

Åpenhetsloven
Rådgiver Bastian E. Klunde har ekspertise på feltet, og kan hjelpe deg med å effektivt svare ut kravene i Åpenhetsloven. Foto: John-Trygve Tollefsen

– Mange bedriftsledere vet ikke hvor de skal starte for å innfri de nye lovkravene mest mulig effektivt, sier Footprints bærekraftrådgiver, Benedicte E. Bjerknes. 

Benedicte har tidligere bred erfaring fra ESG-arbeid. Blant annet har hun jobbet som analytiker i ISS ESG hvor hun var ansvarlig for menneskerettigheter. I tillegg har hun vært rådgiver i sekretariatet til Etikkinformasjonsutvalget og Norges OECD-kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv. 

Å gjøre aktsomhetsvurderinger handler om å kartlegge, forebygge og begrense risiko, og forhindre skade forårsaket av virksomheten selv, i leverandørkjeden eller gjennom forretningsforbindelser. 

Åpenhetsloven gjelder for alle større virksomheter

– I Footprint prioriterer vi derfor alltid å gjøre opp status for selskapets arbeid, før vi peker på nødvendige, konkrete tiltak som sikrer at selskapet ikke bryter loven. Da ligger forholdene til rette for at arbeidet også kan gi forretningsmessige fortrinn, sier Bjerknes.

Åpenhetsloven gjelder for alle større virksomheter som er hjemmehørende i Norge, og som tilbyr varer og tjenester i eller utenfor Norge. I tillegg vil loven gjelde for større utenlandske virksomheter som tilbyr varer og tjenester i Norge.  

Er du en av disse og lurer på hvordan? Footprint har ekspertise på feltet, og kan hjelpe deg med å effektivt svare ut kravene i Åpenhetsloven, i tråd med internasjonale rammeverk.  

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål om implementering og gjennomføring i din virksomhet.   

Les også: Slik får du en bærekraftig bedrift

Ta kontakt

Bastian E. Klunde

Partner. Rådgiver analyse, klima og bærekraft

bastian.klunde@soprasteria.com

Benedicte Bjerknes

Seniorrådgiver analyse, bærekraft og ansvarlig næringsliv

benedicte.bjerknes@soprasteria.com