Skal bli Norges ledende selskap for grønn omstilling

Digitalisering og bærekraft er to megatrender. Når Footprint og Norges ledende konsulenthus innen digitalisering, Sopra Steria, slår seg sammen, er ambisjonen å bli ledende på bærekraftrådgivning i Norge.

Lillian Rostad, leder for business consulting i Sopra Steria, Øyvind Vederhus, byråleder i Footprint, Beate Nossum, grunnlegger Footprint, Kjell Rusti, administrerende direktør i Sopra Steria og Christopher Mortensen, grunnlegger Footprint

Sammen vil de bidra til at norske virksomheter klarer å nå klimamålene frem mot 2030.

– Vi vet at den grønne omstillingstakten må økes kraftig de neste årene. Derfor slår vi sammen det fremste kompetansemiljøet innen bærekraftrådgivning med Norges ledende konsulentselskap innen digitalisering, sier Kjell Rusti, administrerende direktør i Sopra Steria.

Nylig signerte de to selskapene kontrakten som sikret sammenslåingen, og denne vil bli effektuert i løpet av juli eller august. Det betyr at Sopra Steria får med seg tung bærekraftkompetanse på laget. Footprint har i løpet av de siste årene bemerket seg som ledende innen strategi, kommunikasjon, gjennomføring, analyse og rapportering innen grønn omstilling.

–  Vi ser at næringsliv og offentlig sektor har utfordringer med å sikre gjennomføring av sin grønne strategi. Derfor er det en betydelig økt etterspørsel fra våre kunder om bistand innen grønn omstilling. Sopra Steria vil ta en større nasjonal rolle for raskere og lønnsom grønn omstilling, og styrker dermed kompetansen for å akselerere dette, sier Rusti.

– Må bli enklere å ta store grep
Footprint er Norges så langt eneste rene klimabyrå. De har 22 medarbeidere og toneangivende selskaper som Orkla, Coca-Cola, Ruter, Nel og Widerøe på en kontinuerlig voksende kundeliste.

Beate Nossum grunnla selskapet sammen med Christopher Mortensen i 2016. Nå er de to svært fornøyde med sammenslåingen av de to selskapene: 

–  Digitalisering og bærekraft er to megatrender som nå smelter sammen for fullt. Den grønne omstillingstakten krever at vi tenker nytt rundt potensialet som ligger i digital teknologi. Hvis vi skal unngå et B-lag av bedrifter og kommuner som henger etter når vi nærmer oss 2030, trenger vi rådgivning i kombinasjon med teknologi. Det vil gjøre det enklere for vanlige organisasjoner å ta store grep, som også vil være lønnsomme, sier gründerne.

Lønnsomhet er bærebjelken i mye av arbeidet Footprint har gjort for kundene sine. De er opptatt av at verden vil gå raskere framover når næringsliv og offentlige virksomheter bruker sin samlede innovasjonskraft i felles retning. Byråleder i Footprint, Øyvind Vederhus, sier at de vil bistå kundene med å ta en posisjon innen det grønne skiftet:

–  Vi mener at det i høyeste grad er legitimt å se forretningsmuligheter i den endringen verden skal igjennom de neste tiårene. Faktisk er det en forutsetning for at vi skal få det til. Da må det være rom for å posisjonere seg, skape nye markeder og oppnå konkurransefordeler.

Vil doble antall ansatte
Rusti sier at ambisjonen nå er å vokse raskt innen klima- og bærekraftsrådgivning. Han mener det er et behov for et girskifte, og de ønsker med det å mer enn doble antall ansatte på dette området. Det vil si at Sopra Steria har ambisjon om å runde 100 rådgivere i løpet av kort tid.

– Det aller viktigste for oss er at dette gir verdi for kundene våre og for de eksisterende kundene til Footprint. Vi vil være til stede som en strategisk partner, som hjelper dem å skape fremtidens grønne og digitale virksomhet, avslutter Rusti. 

Ta kontakt

Øyvind Vederhus

Byråleder. Rådgiver kommunikasjon, merkevare og organisasjonsutvikling

oyvind.vederhus@soprasteria.com