Nå har mediebransjen fått egen bærekraftsveileder

I samarbeid med Norsk Journalistlag og Mediebedriftenes Landsforening lanserte Footprint nylig sin bærekraftsveileder for mediebransjen, med rådgiverne Trine Skei Grande og Benedicte Bjerknes i spissen av arbeidet.

Trine Skei Grande på lanseringen av den nye bærekraftsveilederen for mediebransjen
Trine Skei Grande, Dag Idar Tryggestad (leder NJ), Randi S. Øgrey (administrerende direktør i MBL) og Benedicte Bjerknes.

Hvordan kan mediebransjen ta et helhetlig bærekraftansvar? Dette var ett av spørsmålene Footprint diskuterte sammen med Norsk Journalistlag (NJ) og Mediebedriftenes Landsforening (MBL) i utviklingen av bransjens nye bærekraftsveileder. 

Som del av tariff-forhandlingene i 2020, bestemte de to organisasjonene seg for å på alvor satse på bærekraft ved å utarbeide en slik veileder. Og her ble Footprints bærekraftkompetanse inn i prosjektet viktig.

– Det er viktig at alle mediebedrifter tar aktive grep for å nå bærekraftsmålene. Det er også viktig at våre mediehus har kompetanse på å løfte disse problemstillingene i journalistikken, sier Footprints rådgiver Trine Skei Grande.

Hjelper virksomheter til å komme i gang med bærekraftsarbeidet

– Målet med veilederen har vært å bistå virksomheter med å komme i gang med bærekraftsarbeidet. Enkelte ting kan en starte med allerede i dag, mens andre ting tar litt lenger tid. Vi gjør det enklere for virksomhetene å forstå hvor de kan starte, og med hvilke tiltak, forteller Footprints rådgiver Benedicte Bjerknes.

Del 1 i bærekraftsveilederen redegjør for hvordan man skaper en god prosess i oppstarten av bærekraftsarbeidet, mens del 2 gir konkrete ESG-tiltak for virksomheten (E = klima og miljø, S = sosiale forhold, og G = styringsmessige forhold). 

– Vi er svært glade for at vi fikk med Footprint i arbeidet med å lage bærekraftveilederen for mediebransjen. Rådgiverne kom inn med viktig erfaring og kunnskap og var samtidig gode til å lytte, sånn at veilederen treffer mediebedriftene og folk der. Vi har tro på at arbeidet vil utgjøre en viktig forskjell og redusere vårt avtrykk betydelig, forteller avdelingsleder i Norsk Journalistlag, Espen Brynsrud.

Footprint tilbyr skreddersydde operative veiledere på tvers av bransjer og virksomheter – som tar for seg konkrete utfordringer og muligheter knyttet til bærekraft. 

Les også: ESG og bærekraft – to sider av samme sak

Ta kontakt

Trine Skei Grande

Rådgiver politikk og samfunn

trine-skei.grande@soprasteria.com

Benedicte Bjerknes

Seniorrådgiver analyse, bærekraft og ansvarlig næringsliv

benedicte.bjerknes@soprasteria.com