FNs Klimapanel: Det er fortsatt håp!

Her er fem viktige poeng fra FNs nye klimarapport om løsninger.

Publisert: 5 april 2022

Anne Karin Sæther

FNs klimapanel - lansering av tredje delrapport
Fra lanseringen av den tredje delrapporten i FNs klimapanels sjette hovedrapport.

Den tredje delrapporten i FNs klimapanels sjette hovedrapport er nå lansert. Den handler om utslippsreduksjoner, opptak og virkemidler. Vi har trukket ut noen sentrale poeng:

FNs klimapanel: Aldri har så mange gjort så mye for å løse klimakrisen

På både den internasjonale og den norske lanseringen av klimarapporten la forskerne stor vekt på at det tross alt skjer mye positivt. Professor Elin Lerum Boasson, som er en av de norske forskerne i klimapanelet, viste til at 18 land faktisk har redusert sine klimagassutslipp årlig de siste ti årene, og at klimapolitikken virker. «Aldri før har så mange gjort så mye for å løse klimakrisen», sa hun, og la til følgende: «Folk på rett sted til rett tid kan utgjøre en stor forskjell».

Klimagassutslippene må nå toppen senest i 2025

Deretter må de gå raskt nedover. Hvis vi klarer dette, vil vi ha mer enn 50 prosent sjanse for å klare å begrense oppvarmingen til 1,5 grader og mer enn 67 prosent sjanse for å holde oss under 2 grader.

Halvering i alle sektorer mulig til 2030

Ifølge klimapanelet er det mulig å halvere utslippene i alle sektorer fram til 2030. Løsningene for å klare dette finnes allerede, men de må tas i bruk i stor skala. Det handler om alt fra kutt i fossil energi og mer bruk av fornybar energi, til mer bærekraftige produkter og bevaring av mer natur.

Klimatiltakene kommer til å lønne seg

Den økonomiske gevinsten ved å klare klimamålene er større enn kostnadene av klimatiltakene. Dette skyldes blant annet at mindre ekstremvær gir mindre kostnader, og at vi sparer penger på energieffektivisering. Dessuten vil klimatiltak som mer plantebasert kost og mer sykling gi bedre folkehelse. FNs klimapanel viser også til at mange klimatiltak, som for eksempel solenergi, er blitt mye billigere de siste årene. 

Tiltak som fjerner CO2 fra atmosfæren vil bli nødvendig

Noen utslipp er vanskelige å unngå, i alle fall på kort sikt. Særlig innenfor luftfart, shipping og industri. For å komme ned i netto null utslipp i 2050 vil det derfor være nødvendig å fjerne eksisterende CO2 fra atmosfæren. Det kan for eksempel skje gjennom skogplanting, CO2-fangst og -lagring fra kraftverk og avfallsforbrenningsanlegg der biologisk materiale brennes, og gjennom direkte CO2-fangst fra lufta («direct air capture»). 

Les også: ESG og bærekraft – to sider av samme sak

Ta kontakt

Anne Karin Sæther

Seniorrådgiver politikk, klima og natur

anne-karin.saether@soprasteria.com