ESG og bærekraft – to sider av samme sak

Det er lett å bli forvirret av begrepene som brukes når næringslivet snakker om hvordan de tar hensyn til miljø og sosiale forhold. Noen vil ta samfunnsansvar, andre vil være bærekraftige, og de siste årene har flere og flere begynt å omtale det som arbeid med «ESG».

Publisert: 22 desember 2021

Marte Bakken

ESG og bærekraft
For de aller fleste er bærekraft og ESG to sider av samme sak.

De ulike begrepene kan være forvirrende internt hos selskapene også. Hvis økonomisjefen snakker om ESG, kommunikasjonssjefen om bærekraft og HR-sjefen om samfunnsansvar, kan det gå unødvendig lang tid før diskusjonene handler om det som faktisk er det viktigste – å prioritere og sette i gang målrettede tiltak for forbedring. 

Vi i Footprint er opptatt av å gjøre veien kort fra ord til handling. Derfor har vi laget denne oversikten, slik at din bedrift kan parkere diskusjonen om begreper, og komme i gang med de effektfulle tiltakene.

Bærekraft

Begrepet bærekraft har siden FNs bærekraftsmål ble vedtatt i 2015, i stor grad erstattet begrepet samfunnsansvar. 

Bærekraft deles i tre hovedområder, som er miljø og klima, sosiale forhold og økonomiske forhold som feks antikorrupsjon. For å vurdere om et selskap er bærekraftig ser vi på både selskaps produkter og tjenester, og om sosiale og miljømessige hensyn er integrert i selskapets beslutningsprosesser.  

Det har lenge vært frivillig å f.eks. ta miljø og klimahensyn ut over det som er lovpålagt, men nå er bærekraft i ferd med å bli både forventet og lovregulert. To relevante eksempler er Åpenhetsloven og EUs taksonomi.

ESG

Forkortelsen står for Environmental, Social, Governance, og består i hovedsak av de samme tre hovedområdene som begrepet bærekraft: miljømessige (E), sosiale (S) og styringsmessige (G) faktorer. Begrepet ble i utgangspunktet brukt av finansaktører, som de siste årene har blitt en pådriver for et bærekraftig næringsliv. De kobler bærekraft og finansiell risiko, og belønner i økende grad de bærekraftige selskapene med bedre finansielle betingelser.  

Årsaken til at finanssektoren har hatt spesiell oppmerksomhet på selskapsstyring er at i selskaper hvor bærekraft er integrert i interne beslutningsprosesser, reduseres risikoen for feilinvesteringer. Arbeid med antikorrupsjon og andre økonomiske bærekraftsområder inngår i finanssektorens vurdering av selskapsstyring. 

To sider av samme sak

Et bærekraftig selskap har integrert miljømessige og sosiale hensyn i sin strategi og selskapsstyring. De satser på bærekraftige produkter og tjenester fordi det gir dem konkurransefortrinn og reduserer risiko for feilinvesteringer. Ved å integrere miljø, klima og sosiale forhold i sine interne prosesser og leverandørhåndtering, reduserer de også risikoen for at det skjer menneskerettighetsbrudd eller miljøutslipp i sin leverandørkjede.  

For de aller fleste er bærekraft og ESG to sider av samme sak.  

Forskjellen er tydeligst innen rapportering. For å tilpasse rapporteringen til finanssektorens ESG-vurderinger, presenterer flere og flere selskaper sine bærekraftsresultater som tall og tabeller i en egen rapport. En bærekraftsrapport har flere målgrupper og her bruker ofte selskapene mer plass på å beskrive ambisjoner, tiltak og resultater innen bærekraft.

Les også: Slik får du en bærekraftig bedrift

Ta kontakt

Marte Bakken

Seniorrådgiver analyse og strategi

marte.bakken@soprasteria.com