Enkelt forklart: Hva er Scope 1, 2 og 3?

For å få oversikt over klimagassutslippene knyttet til din virksomhet, og hvilke tiltak som skal til for å redusere dette, kreves det et klimaregnskap. Dersom du tar i bruk den vanligste standarden for klimaregnskap i dag, vil du fort bli introdusert for begrepene Scope 1, 2 og 3.

Klimagassutslipp slippes ut fra fabrikker. For å få oversikt over utslippet må virksomheter forholde seg til et klimaregnskap og Scope 1 2 3.

GHG protokollen er den mest anerkjente standarden for klimaregnskap i dag. Og det er her begrepet Scope 1, 2 og 3 kommer inn.

GHG protokollen deler nemlig inn virksomheters CO2-utslipp etter disse tre kategoriene.

– Mange vet ikke hvor de skal begynne når de har bestemt seg for å jobbe med utslippsreduksjoner. Footprint hjelper kunder med å sette opp klimaregnskap og etablere klima-strategier, slik at kundene kan redusere sine utslipp effektivt, forteller Footprints seniorrådgiver på analyse og strategi, Marte Bakken.

Les også: ESG for dummies

Her er en oversikt over hvilke utslipp som knyttes til hvilken kategori:

Scope 1 – direkte utslipp

Omhandler virksomhetens direkte utslipp. Det vil si utslipp som er knyttet til noe virksomheten selv eier. Dersom virksomheten selv eier produksjonsfabrikker, eller biler og maskiner som går på fossilt drivstoff, må dette CO2-utslippet altså inn i virksomhetens Scope 1-utslipp.

Når virksomheter kjøper produkter fra fabrikker de ikke selv eier, omfattes altså ikke dette utslippet av Scope 1.

Eksempler:

  • Virksomhetens kjøretøy og maskiner
  • Virksomhetens bygg og fabrikker

Scope 2 – elektrisitetsforbruk

Omhandler virksomhetens strømbruk, eller fjernvarmebruk om de har det, og CO2-utslippene som er knyttet til dette.

Mange blir overrasket over at de må beregne CO2-utslipp fra bruk av norsk strøm, når vi produserer mye fornybar strøm. Dette er et krav i GHG Protokollen.  

Eksempler:

  • Strømbruk
  • Fjernvarme og -kjøling

Les også: Når er du egentlig klimanøytral?

Scope 3 – indirekte utslipp

Dette er en stor og kompleks kategori som omhandler alle indirekte utslipp, bortsett fra energibruk (Scope 2). Det vil si utslipp knyttet til alt av varer og tjenester som virksomheten både kjøper inn og selger.

Hvis en virksomhet bruker en entreprenør til å bygge et lagerbygg, vil entreprenørens utslipp bli virksomhetens Scope 3-utslipp.

Fikk du med deg denne? Dette må du vite om EUs taksonomi

Ettersom det kan være utfordrende å kartlegge utslipp som virksomheten ikke har direkte kontroll over, er det viktig å etablere en god dialog med sin leverandørkjede. Deretter begynner kartleggingen av CO2-utslipp fra de ulike leddene som virksomheten er knyttet til.

Arbeidet med Scope 3 viser hvordan utslippene fra hele leverandørkjeden henger sammen, og vil på den måten kunne inspirere og motivere virksomheten til å jobbe med grønne leverandører.

Eksempler:

  • Innkjøp av varer og tjenester
  • Leie av bygg
  • Avfall
  • Forretningsreiser
  • Transport og distribusjon
  • Bruk av solgte produkter

Klimaregnskap brukes som underlag for å redusere utslipp

Når klimaregnskapet er etablert bør det brukes som underlag for å redusere virksomhetens utslipp. For å jobbe effektivt er det viktig å identifisere de store utslippskildene og etablere tiltak for å redusere dem.  

– Mange virksomheter syns det er vanskelig å tolke et klimaregnskap. Footprint hjelper kunder med å identifisere de viktigste utslippskildene, sette seg ambisiøse klimamål og identifisere tiltak som gjør at de kan nå målene, forteller Bakken.

Vår ekspertise på feltet

Footprints analyse-team sitter på spisskompetanse innenfor scope 1,2 og 3. Dersom du skulle trenge hjelp med bærekraftsarbeidet er det bare å ta kontakt.

Vil du holde deg oppdatert? Følg oss gjerne på Linkedin, Facebook eller Instagram!