EUs taksonomi: Dette må du vite

Hva er egentlig EUs taksonomi, og hva har den å si for hvordan vi definerer bærekraftig aktivitet? Kort fortalt er taksonomien EUs felles klassifiseringssystem for bærekraftige aktiviteter, og den ble vedtatt i 2020. Målet med taksonomien er å etablere et felles rammeverk og forståelse for hva som er bærekraftig. Les mer om taksonomiens mål og hva de innebærer her.

Hva er egentlig EUs taksonomi? Grafisk bilde med spørsmålstegn.
Det er ikke virksomheten i seg selv som klassifiseres som bærekraftig, men de økonomiske aktivitetene.

Taksonomien driver kapital i en bærekraftig retning

Taksonomien er et viktig verktøy i EUs handlingsplan for bærekraftig finans. Taksonomien skal drive kapital i en bærekraftig retning, og er derfor et viktig bidrag for at EU og medlemslandene oppnår sine klimamål.  EU skal være klimanøytralt innen 2050. 

Les også: Alt du trenger å vite om Åpenhetsloven

Dette er taksonomiens seks mål

EU har definert taksonomiens seks mål, hvorav detaljerte spesifikasjoner er publisert for de to første. De resterende er forventet i 2022.

Taksonomiens mål:

1. Redusere og forebygge klimagassutslipp 

2. Klimatilpasning 

3. Bærekraftig bruk og beskyttelse av vann- og marine ressurser 

4. Omstilling til en sirkulær økonomi, avfallsforebygging og gjenvinning 

5. Forebygging og kontroll av forurensning 

6. Verne om og restaurere naturmangfold og økosystemer 

Fikk du med deg denne? Enkelt forklart: Hva er Scope 1, 2 og 3?

Bærekraftige økonomiske aktiviteter

Det er ikke virksomheten i seg selv som klassifiseres som bærekraftig, men de økonomiske aktivitetene. 

For at en økonomisk aktivitet skal kunne defineres som bærekraftig må den: 

  • Bidra positivt til ett eller flere av målene​​ 
  • Ikke bidra negativt til noen av målene​​ 
  • Etterleve minimumskrav til sosiale standarder (OECDs retningslinjer, UNGP, ILOs kjernekonvensjoner m.v.)​​ 
  • Etterleve de tekniske screening kriteriene/terskelkrav som blir fastsatt for hvert mål​ 

EU arbeider også med en «sosial taksonomi» som spesifikt redegjør for sosial bærekraft. EU avsluttet i juli høringen, og arbeider nå med det endelige utkastet. Forslaget er forankret i anerkjente internasjonale rammeverk som OECDs retningslinjer, UNGP og ILOs kjernekonvensjoner.   

Taksonomiens implementering i norsk rett

Regjeringen Solberg la 8. juni 2021 fram et lovforslag til en ny lov om offentliggjøring av bærekraftsinformasjon.

Dette forslaget gjennomfører både taksonomien (klassifiseringsforordningen) og EUs offentlighetsforordning (EU Sustainable Finance Disclosure Regulation). Lovforslaget behandles i Stortinget 14. desember.

Les også: Skal bli Norges ledende selskap for grønn omstilling

Offentliggjøringsforordningen og taksonomien henger nøye sammen, og er del av EUs verktøykasse for å nå sine ambisiøse klimamål. Offentliggjøringsforordningen forplikter og sikrer at banker og finansaktører får og rapporterer på nødvendig bærekraftsinformasjon, for eksempel hvordan bærekraftsrisiko er integrert i beslutninger, råd og porteføljer. 

Vår ekspertise på taksonomien

Footprint bistår kunder med å forstå taksonomien, og hvordan virksomheten blir berørt. Lurer du på hvordan du kan innrette din virksomhet og forretningsstrategi i tråd med taksonomien? En av våre eksperter bistår gjerne.

Hold deg oppdatert på alt som skjer i Footprint! Følg oss gjerne på Linkedin, Facebook eller Instagram.

Ta kontakt

Benedicte Bjerknes

Seniorrådgiver analyse, bærekraft og ansvarlig næringsliv

benedicte.bjerknes@soprasteria.com