ESG software: 4 spørsmål verdt å stille

Det finnes for lengst en flora av bedrifter som selger såkalt ESG software. På godt norsk kan det beskrives som en omfattende programvare og verktøy, som hjelper bedrifter med å bli mer datadrevet i sitt arbeid med bærekraft. Les mer om hva du bør tenke på før du går til anskaffelse av ny ESG programvare her.

Ved hjelp av en ESG-programvare kan bedriften følge med på egen utvikling innenfor miljømessige, sosiale og styringsmessige faktorer, og i det lange løp utvikle seg deretter for å sikre at bedriften lykkes med det grønne skiftet.

Datadrevet arbeid med bærekraft er i økende grad en forutsetning for bærekraftsarbeid som gir effekt. Det kan også være kostnads- og ressursbesparende, gi virksomheter trygghet til å ta mer offensive og attraktive posisjoner i markedet samt redusere risiko knyttet til ESG compliance.

Velg ESG software med omhu – spar store summer

Per i dag har store aktører som Salesforce, SAP, ServiceNow, IBM og Microsoft sine egne løsninger, og rundt dem vokser det frem en underskog av små, spesialiserte leverandører med skreddersydde løsninger for ulike ESG-behov.

Utviklingen innenfor ESG software er positiv, men det store tilbudet kan samtidig gjøre anskaffelsesjobben vanskelig. Så hvordan bør du egentlig gå frem, når du først skal velge ESG-programvare?

Les også: ESG og bærekraft – to sider av samme sak

Her er 4 kontrollspørsmål du bør stille tidlig i prosessen:

  1. Trenger virksomheten virkelig et nytt ESG-system? Eller har kanskje bedriften allerede en programvare som kan løse ESG-behovene? Mange store programvare-leverandører har utviklet egne ESG-moduler, eller kan tilpasse eksisterende løsninger til å favne om nye typer data. Det kan spare bedriften for store beløp.  
  2. Hva er våre mest vesentlige funksjonskrav? Hvilke ESG-aktiviteter er det viktigst at systemet løser eller støtter? Automatisering av klimaregnskap? Skal det tilgjengeliggjøre løpende data for ledelsen via et ESG-dashbord? Generere, berike eller presentere data?  
  3. Hvilke eksisterende systemer må det nye systemet samarbeide med? Hvor kompatible er det eksisterende og det nye systemet? En grundig sjekk her vil sikre at nyanskaffelsen fungerer etter formålet.   
  4. Hvordan ser bedriftens behov ut om ett til to år? Behovene for systemstøtte er ikke statiske, de utvikler seg i takt med selskapets modenhet, og med krav og forventninger fra ulike interessenter internt og eksternt. Gjør en framskrivning av disse behovene, da er du tryggere på at den nye løsningen vil vokse i takt med bedriftens behov. 

Finnes ingen gullstandard for ESG programvare

Det finnes mange gode ESG-løsninger der ute, som kan gi ny verdi og øke effekten av bedriftens arbeid med bærekraft. Samtidig finnes det fremdeles ingen gullstandard for ESG-programvare – så et grundig forarbeid er og blir viktig.

Ved å følge listen med kontrollspørsmål, vil du redusere risikoen for feilkjøp. På den måten blir dere også tryggere på at løsningen dere ender opp med, virkelig styrker bedriftens bærekraftsarbeid.

Les også: Hva er scope 1, 2 og 3?

I Footprint hjelper vi virksomheter med å få oversikt over hvilket databehov de har i dag, og i fremtiden.

– Dersom virksomheter skal ha nytte av et ESG system må datagrunnlaget være godt. Videre vil hvilket system som er mest hensiktsmessig avhenge av forretningsspesifikke hensyn, og dette hjelper vi også til med å kartlegge. Deretter kan vi bistå i både anskaffelse og implementering av valgt system, forteller Footprints Director ESG Advisory, Bastian Klunde.

Bærekraft integreres i forretningsprosesser

Selv om vi i dag ser en del spesialiserte leverandører av ESG system, vil dette, ifølge Bastian, i stadig større grad integreres i øvrige systemer som virksomheter brukes.

– Bærekraft blir en integrert del av tradisjonelle forretningsprosesser, og da gir det ikke mening å ha spesialiserte løsninger utenfor virksomhetens systemstruktur og arkitektur.

– I tillegg blir bærekraft i økende grad forretningsmessig strategisk for virksomheter, som gjør at kravene til kvalitet, format og frekvens på ESG data vil endres i tiden fremover, avslutter Bastian.

Trenger du støtte i prosessen?

Godt strategisk arbeid med bærekraft og ESG må bygge på et solid grunnlag av innsikt i det enkelte selskap – kombinert med en forståelse for virksomhetens rolle og posisjon.

I Footprint har vi et eget team med spisskompetanse på feltet. Vårt arbeid med innsikt og analyse bygger på internasjonalt anerkjente rammeverk, og videreutvikles i tråd med beste praksis i markedet.

Vil du holde deg oppdatert? Følg oss gjerne på LinkedinFacebook eller Instagram!