HTS Dynamics: Klimastrategi og handlingsplan

Footprint har bistått HTS Dynamics med utarbeidelsen av en klimastrategi for selskapet. Klimastrategien består av klimaregnskap, klimamål, klimabudsjett og klimahandlingsplan.

Prosjektet startet med en grundig analyse av hvordan selskapet jobber med bærekraft i dag, og hvordan det står seg sett opp mot hvilke krav og forventninger selskapet vil bli møtt med på kort og lengre sikt. Første aksjonspunkt i prosjektet var å etablere et klimaregnskap i henhold til GHG protokollen. På bakgrunn av klimaregnskapet har vi identifisert og konkretisert et målbilde om Netto Null utslipp i 2040. Videre har vi utarbeidet en handlingsplan for hvordan selskapet kan jobbe på kort, mellomlang og lang sikt for å sannsynliggjøre at selskapet når sine mål både kommersielt og på bærekraft.  

Prosjektet er eid av daglig leder, og hele ledergruppen har vært involvert ved strategiske milepæler underveis.

Ta kontakt

Bastian E. Klunde

Rådgiver analyse, klima og bærekraft

bastian.klunde@soprasteria.com