Nel: Grønn hydrogen er framtiden

Brand-filmen ble laget til åpningen av NEL Hydrogens nye fabrikk og brukes nå som en profilerende film i alle kanaler

Nel Hydrogen er et norsk selskap som produserer elektrolysemaskiner som produserer hydrogen av fornybar energi. De møter sterk motbør fra fossil energi, og er helt avhengig av investorenes og kundenes tillit. De ønsket derfor en film som enkelt forklarer hvorfor grønn hydrogen virkelig er verdt å satse på, som de kunne vise på åpningen av sin nye fabrikk i april 2022. 

Energiindustrien er enormt komplisert, og hydrogen er noe de færreste har inngående kjennskap til. Vi startet derfor med en grundig gjennomgang av konkurransebildet, teknologien og markedet slik at vi hadde god nok innsikt til å kunne forenkle uten å fordumme. Sammen med Motion Blur, et av landets aller fremste filmselskap, gikk vi deretter i gang med å skape konsept og skrive manus. Vi ønsket å hylle Nels kunder som tør å satse på hydrogen, og løftet derfor frem motet som kreves for å våge å gjøre noe på en ny måte. 

Ta kontakt

Helge Skivenes

Kreativ leder

helge.skivenes@soprasteria.com

Christopher Mortensen

Founding partner. Rådgiver markedsposisjonering og innovasjon

c.mortensen@soprasteria.com