Vi hjelper deg med å svare ut kravene i Åpenhetsloven

Publisert 30. september 2021

Omtrent 9000 selskaper vil måtte gjennomføre og redegjøre for aktsomhetsvurderinger knyttet til menneskerettigheter når Åpenhetsloven trer i kraft juli 2022. Samtidig må bedrifter forberede seg på å besvare informasjonskrav fra forbrukere, journalister og andre interessenter. Hva betyr det for deg og din bedrift? 

Rådgiver Bastian E. Klunde. Foto: John-Trygve Tollefsen

– Mange bedriftsledere vet ikke hvor de skal starte for å innfri de nye lovkravene mest mulig effektivt, sier Footprints bærekraftrådgiver, Benedicte E. Bjerknes. 

Benedicte har tidligere bred erfaring fra ESG-arbeid. Blant annet har hun jobbet som analytiker i ISS ESG hvor hun var ansvarlig for menneskerettigheter. I tillegg har hun vært rådgiver i sekretariatet til Etikkinformasjonsutvalget og Norges OECD-kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv. 

Å gjøre aktsomhetsvurderinger handler om å kartlegge, forebygge og begrense risiko, og forhindre skade forårsaket av virksomheten selv, i leverandørkjeden eller gjennom forretningsforbindelser. 

– I Footprint prioriterer vi derfor alltid å gjøre opp status for selskapets arbeid, før vi peker på nødvendige, konkrete tiltak som sikrer at selskapet ikke bryter loven. Da ligger forholdene til rette for at arbeidet også kan gi forretningsmessige fortrinn, sier Bjerknes.

Åpenhetsloven vil gjelde for alle større virksomheter som er hjemmehørende i Norge, og som tilbyr varer og tjenester i eller utenfor Norge. I tillegg vil loven gjelde for større utenlandske virksomheter som tilbyr varer og tjenester i Norge.  

Er du en av disse og lurer på hvordan? Footprint har ekspertise på feltet, og kan hjelpe deg med å effektivt svare ut kravene i Åpenhetsloven, i tråd med internasjonale rammeverk.  

Ta gjerne kontakt med oss i dersom du har spørsmål om implementering og gjennomføring i din virksomhet.     

Footprints rådgiver Benedicte E. Bjerknes kan alt om åpenhetsloven

Rådgiver Benedicte E. Bjerknes.

© Footprint Consulting AS | 914 915 716 MVA