Vi skaper grønne vinnere

Verden skal igjennom enorme endringer det neste tiåret. Vi gir deg analysene og planene som kutter utslipp – og strategien og kommunikasjonen som skaper nye, store forretningsmuligheter.

Vi er klimarådgivere, kommunikasjonsfolk, eks-politikere og strateger som brenner for å oppnå verdens klimamål. Vi guider virksomheter i det grønne skiftet; gjennom taksonomi, åpenhetslov, nye reguleringer og anbudskrav. Sammen med deg finner vi grepene, posisjonen og kommunikasjonen som tar virksomheten din styrket ut av det kommende tiåret.

Mer om oss

Bilde av Footprint medarbeiderne

Tjenesteområder

Analyse og rapportering

 • Omverden- og konkurrentanalyser
 • Modenhetsvurderinger
 • Klimaregnskap og klimastrategi
 • Risikokartlegging
 • Analyse av regulatorisk utvikling og krav
 • Bærekraftrapportering

Les mer

Strategi

 • Bærekraftstrategi
 • Posisjoneringsstrategi
 • Kommunikasjons-strategi
 • Klima- og miljømål
 • Markørsaker
 • Grønn lobby
 • Strategiske samarbeid

Les mer

Gjennomføring

 • Politisk rådgiving og forankring
 • Politikkutvikling
 • Alliansebygging
 • Kampanjeutvikling
 • Innholdsproduksjon
 • Topplederposisjonering
 • Employer Branding

Les mer

Footprint People

Det grønne skiftet er en endringsreise for mange selskaper – og riktig rekruttering er avgjørende for å lykkes. Derfor har vi opprettet Norges første grønne rekrutteringsselskap, Footprint People AS. Moderselskapets bærekraftkompetanse og noen av Norges mest erfarne rekrutterere skaffer deg de flinkeste folka til de grønneste jobbene.

Mer om Footprint People

Portrett av Fredrik Torp

Kurstilbud

Grønne kurs

Footprint tilbyr ulike kompetansetiltak for bedrifter og organisasjoner. Fra klimafaglig oppdatering innen taksonomi og rapportering for bærekraftledere, til inspirasjonsforedrag og grønne «nybegynnerkurs». Kursene kan skreddersys, gjennomføres fysisk eller digitalt. Noen av kursene kan kvalifisere for BiO-støtte.

Mer om våre kurs

Kurseksempler:

 • Bærekraftig omstilling steg for steg
 • Klima for økt konkurransekraft
 • Klimaregnskap og klimaplaner
 • Oppdatering for bærekraftansvarlige
 • Utvikling av klimaveiledere